icon-fiscal

Fiscal

Assessorament, planificació i gestió fiscal i comptable, tant per a empreses, com per a autònoms i particulars

_  Confecció i presentació d’Impostos Trimestrals i Declaracions informatives
_  Procés comptable, confecció i dipòsit de Comptes anuals
_  Legalització de llibres de comerç
_  Modificacions Censals
_  Atenció i defensa davant de requeriments i inspeccions d’Hisenda
_  Gestió i atenció de notificacions electròniques de l’Agència Tributària

icon-laboral

Laboral

Assessorament, tramitació i gestió d'assumptes laborals i de Seguretat Social i gestió dels Recursos Humans, tant per a empreses com per a autònoms

_  Elaboració de contractes, cartes de preavís, pròrrogues
_  Gestió de nòmines salarials, pagues extres, quitances, etc.
_  Liquidacions i tramitacions a la Seguretat Social (TC1 / TC2, quotes, saldos creditors, etc.)
_  Certificats IRPF i presentació de models 111/190 a Hisenda
_  Gestió i atenció de notificacions electròniques de la Seguretat Social

icon-juridic

Jurídic

Àrees d'especialització en Dret

_  Civil
_  Mercantil
_  Bancari
_  Tributari
_  Laboral
_  Administratiu i Urbanisme
_  Immobiliari
_  Regulació de l’Assegurança
_  Empresa Familiar
_  Defensa i conciliació davant tot tipus de tribunals, àrbitres, mediadors

icon-risk

Assegurances

Assegurances personals

_  Salut
_  Subsidi
_  Vehicle
_  Llar
_  Viatges
_  Lloguer, etc.

Assegurances per a empreses

_  Col·lectius de salut
_  Responsabilitat civil
_  Comerç, etc.

Assegurances per a Productes Financers

_  Fons d’inversió
_  Jubilació
_  Pensions, etc.

icon-tic

TIC

Privacitat i Noves Tecnologies

_  Implantació de mesures tècniques, jurídiques i organitzatives per donar compliment a la normativa vigent.
_  Formació i manteniment.
_  Auditoria Legal en Protecció de Dades.

Propietat Intel·lectual i Industrial

_  Drets d’autor
_  Marques, patents i dissenys
_  Signes distintius, noms comercials, noms de domini
_  Competència deslleial